ثبت نام
برگشت

ضد استرس سوم

زندگی مدرن، شهرنشینی و تکنولوژی‌های جدید تولید که پس از انقلاب صنعتی فراگیر شدند، سبک زندگی ما را به کلی تغییر دادند و بسیاری از ویژگی‌های سبک زندگی جدید، برای ما تنش زا و تنش آفرین بوده است. پس این ما هستیم که باید با آگاهی و دقت سبک زندگی ساده تری را انتخاب کنیم این سادگی زندگی ما را دوباره به خودمان می رساند

لطفا با هدفون گوش کنید

لحظه هایی هست که برای رهایی تو باید با خودت در خلوت قدم بزنی

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن