ثبت نام
برگشت

ضد استرس دوم

گاهی اوقات، استرس عکس‌العمل ما به وضعیتی است که در آن قرار داریم. این عکس‌العمل ممکن است به شکل ذهنی، فیزیولوژیک و یا رفتاری بروز کند. در همین زمان است که تو باید به خود زمان بدهی تا از درون باورها وتوانایی هایت را دوباره پیدا کنی

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا هر روز حداقل ۵ دقیقه به خودت گوش کن

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن