ثبت نام
برگشت

خواندن چهارم

آنچه خواندن را معنا می دهد صدایی است که از میان کلماتی که می خوانیم می شنویم. صدایی که می شنویم خواندن ما را درذهن ما تصویر می کند و آن تصویر برای همیشه در ذهن ما ثبت می شود

لطفا با هدفون گوش کنید

هنگام خواندن صدای خواندن را در ذهن خود بشنوید

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن