ثبت نام
برگشت

خواب سوم

خواب یعنی رهایی ذهن از تعلقات زتدگی و روزمره گی هایش. انسان نیازمند است در این جهان خشن ذهن را رها کند تا آرامش را در این مسیر تجربه کند

لطفا با هدفون گوش کنید

در آرامش با هدفون گوش کنید

  • 2
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن