ثبت نام
برگشت

ضد استرس چهارم

گوش دادن به موسیقی سالم که درون شما را آگاه می کند و توجه به کاهش سر و صدا و نویز محیطی از جمله مواردی هستند که ظرفیت ذهنی و فیزیکی ما را افزایش می‌دهند. این افزایش ظرفیت ذهنی باعث می شود انسان بر استرس ها که فشارهای بیرونی است غلبه کند.

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا برای خلوت خود احترام بگذار و زمانی را به داشتن اش اختصاص بدهید

  • 1
  • 0
  • 0
گزینه ها
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن