ثبت نام
برگشت

حرکت یک

خیلی ها فکر می کنند حرکت یعنی جابه جایی فیزیکی و از نقطه ایی به نقطه دیگر رفتن یا جابه جا شدن است. اما حقیقت این است که حرکت امری درونی است که در میان ذهن و روح شما اتفاق می افتد.

#1

لطفا با هدفون گوش کنید

زندگی یک حرکت است

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن