ثبت نام
برگشت

تمرکز دوم

فرکانس هایی هستند که امواج ذهنی ما را هماهنگ تر می کند این امواج هماهنگ با یکدیگر به ذهن ما کمک می کند تا متمرکز تر به آنچه می خواهیم باشیم

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا در طول روز زمانی را به تمرکز ذهن ات اختصاص بدهید.

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن