ثبت نام
برگشت

خواندن دوم

شکسپیر می گوید خواندن شما را اندیشمند نمی کند اما قطعا نخواندن نادانی به همراه خواهد داشت. پس انسان می خواندن از سر کنجکاوی می خواند تا نادانسته های خود را با دانسته های جدید عوض کند

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا هنگام خواندن با صدای ملایم به این موسیقی گوش کنید

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن