ثبت نام
برگشت

خواب یک

خواب از ابعاد علمی و مهم زندگی بشر است و به آن که بدانیم آنچه می شنویم حتی در هنگام خوابیدن نوع و جنس خوابیدن ما را شکل می دهد.

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا در آرامش و با هدفون گوش کنید

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن