ثبت نام
برگشت

ضد استرس یک

استرس شرایط یا احساسی است که در آن، فرد از لحاظ ادراکی بر این باور است که مجموع خواسته‌ها و انتظاراتی که از او وجود دارد، فراتر از منابع، امکانات و توانمندی‌های در اختیار اوست. در حالی که این طور نیست، آنچه او استرس می پندارد زاده فشار بیرونی زندگی است که چنین چیزی را به القا کرده است

لطفا با هدفون گوش کنید

فرار از استرس بی معنی است انسان باید با خودش ملاقات کند در این صورت است که توانایی هایش را باز می یابد.

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن