ثبت نام
برگشت

اندیشیدن یک

فکر کردن لحظه مهمی است که در آن انسان به خود از درون فکر می کند. مرحله ایی که ما یاد می گیریم تا بیاموزیم که چطور باید به بیرون خود توجه کنیم.

لطفا با هدفون گوش کنید

با چشم های بسته به جهان گوش کن و فکر کردن را آغاز کن

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن