ثبت نام
برگشت

طبیعت سوم

طبیعت مهربان و آرام است، طبیعت الهام بخش زندگی است. چرا که زیست طبیعت حقیقی است. چرا که طبیعت به ما حقیقی بودن را می آموزد. برای همین طبیعت گاه سخت و خشن و بیرحم است. درست هم چون روح انسان که در عین خشن بودن مهربان و بخشنده است.

لطفا با هدفون گوش کنید

از صدای طبیعت حقیقی بودم را بیاموزیم

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن