ثبت نام
برگشت

خواندن سوم

انسان می خواند تا بداند و اندیشه از دل خواندن شکل می گیرد. یادمان باشد که آنچه در نهان انسان باعث آرامش او می شود دانش است.

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا هنگام خواندن آرام و با هدفون به این موسیقی گوش کنید

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن