ثبت نام
برگشت

تمرکز سوم

تمرکز یعنی فرکانسی در ذهن و مغز انسان که همه آنچه انرژی درونی می نامیم در یک نقطه حمع می شود و گردش سریع فرکانس ها آرام آرام انرژی دلپذیری برای ذهن تولید می کند.

لطفا با هدفون گوش کنید

وقتی گوش میکنید فرکانس های موسیقی را در ذهن دنبال کنید.

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن